Historia Klubu

Już w 1920r. na Śląsku , młodzi Polacy rozgrywają mecze hokejowe z drużynami niemieckimi. Roman Ziaja, Robert Koś, Stanisław Kot i inni tworzą w Siemianowicach pierwsze drużyny hokejowe. Mecze rozgrywają na podmiejskich łęgach – późniejszym parku Pszczelnik. Od 1922r. tamtejszy klub przyjmuje nazwę Klubu Hokeistów Siemianowice Śląskie. Powstanie tego klubu stało się znaczącym wydarzeniem w historii polskiego hokeja.

31 października 1926 jest kolejnym historycznym dniem. W Poznaniu spotykają się przedstawiciele klubów: Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie, Klub Łyżwiarski Poznań, Klub Sportowy „Vita”  Poznań, KS „Lubawa” z Lubawy, Klub Hokeistów Siemianowice Śląskie, KS „Cresovia” Grodno, Gimnazjalny Klub Sportowy „Grom” Chojnice i Koło Sportowe „Venecja” Ostrów Wlkp. i powołują do życia Polski Związek Hokeja na Trawie. Związek przyjęty w 1928r. do Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie staje się sprawnym organizatorem życia hokejowego w Polsce.