Siemianowice Śląskie, 10.12.2022r.

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Hokejowego Klubu Sportowego „Siemianowiczanka”

Prezes Hokejowego Klubu Sportowego „Siemianowiczanka” niniejszym zawiadamia, że ze względu na złożone rezygnacje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zachodzi konieczność dokonania zmian składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zebranie odbędzie się :

13.12.2022 roku o godz. 17:45 – 1 termin, godzina 18:00 – 2 termin.

Miejsce – Sala 1 piętro , Hala MOSiR Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich.

Ze względu na charakter Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarządu , w trakcie zebrania będzie podejmowany tylko i wyłącznie poniższy porządek zebrania:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

3. Przedstawienie oraz zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zgłoszenie zmian w Zarządzie o przedstawienie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Wybór przewodniczącego komisji mandatowej.

6. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu

7. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej

8. Ogłoszenie wyników

9. Przyjęcie uchwał.

10. Zamknięcie obrad.